Đang xử lí...

Danh sách các học phần hủy - Học kỳ đầu 2019 - Đại học chính quy

Sinh viên có lớp hủy làm đơn chuyển lớp và nộp lại bàn 18 phòng A0.14, 59 C Nguyễn Đình Chiểu, quận 3 từ ngày 23/7/2019 đến 26/7/2019. Sau thời gian này, sinh viên không chuyển lớp, phòng QLĐT-CTSV sẽ gửi danh sách sang phòng Tài chính kế toán hoàn trả học phí (thông báo sau).

 

  • Nộp phiếu đề nghị chuyển lớp. Mẫu phiếu: download
  • Thời khóa biểu chính thức tham khảo để chuyển lớp: xem chi tiết
  • Thời gian nhận : từ ngày 23/7/2019 đến ngày 26/7/2019.
  • Nơi nhận : Phòng QLĐT - CTSV, A0.14 - 59C Nguyễn Đình Chiểu, Q.3 [bàn số 18 &20] hoặc email:thaonp@ueh.edu.vn
  • Quy định đăng ký và hủy học phần: chi tiết

- Chuyên viên phụ trách - ĐHCQ: Cô Thảo, email: thaonp@ueh.edu.vn, ĐT: 028 38230082 Ext. 132 (cô Thảo); 134 (Cô Xuân Tâm).

- Chuyên viên phụ trách - ĐHCQ-CLC: Thầy Tấn, email: tan@ueh.edu.vn

 

DANH SÁCH CÁC LỚP HỌC PHẦN BỊ HỦY

 

- Các lớp học phần hủy - ĐHCQ, ĐHCQ-CLC: xem chi tiết