Đang xử lí...

Thông báo đăng ký học ghép với khóa 21.2 – VB2ĐHCQ (Học kỳ đầu – 2019 – Đăng ký bổ sung)

Đối tượng đăng ký:

Sinh viên VB2ĐHCQ còn trong thời gian đào tạo;

Lưu ý sinh viên Khóa 21.2 đã được đăng ký sẵn lịch học học kỳ đầu 2019 (không cần sinh viên đăng ký)

Sinh viên nợ đầu vào tuyển sinh Kinh tế vi mô, Quản trị học [mở trong học kỳ sau].

Thời gian đăng ký : từ 23/12/2018 đến 26/12/2018

Hình thức đăng ký: Đăng ký trực tuyến trong tài khoản sinh viên (online.ueh.edu.vn)

Thời gian đóng học phí :  từ 24/12/2018 đến 05/01/2018

Thời khóa biểu :  chi tiết

Địa điểm đóng học phí : Chi nhánh Ngân hàng Phương Đông tại TP.HCM hoặc chọn thanh toán qua mạng bằng cách chọn Cổng 1 tại https://payment.ueh.edu.vn

Chuyên viên phụ trách: Cô Thanh Tâm tamthanh@ueh.edu.vn

 

DANH SÁCH HỌC PHẦN MỞ CHO KHÓA 21.2 - VB2ĐHCQ

 

TT

Tên học phần

Số tín chỉ

1

Kinh tế vi mô

3

2

Kinh tế vĩ mô

3

3

Toán dành cho kinh tế và quản trị

3

4

Nguyên lý kế toán

3

5

Thống kê ứng dụng trong Kinh tế và kinh doanh

3

6

Nhập môn luật học

3

7 Các học thuyết pháp lý 3