Đang xử lí...

Thông báo đăng ký học trả nợ học phần Kế toán quản trị [Lớp 357] – Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp - LTĐHCQ (Học kỳ đầu – 2018 – Đăng ký bổ sung)

Đối tượng đăng ký:

Sinh viên LTĐHCQ chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp còn trong thời gian đào tạo;

 

Thời gian đăng ký : từ 23/02/2018 đến 27/02/2018

Hình thức đăng ký: Đăng ký trực tuyến trong tài khoản sinh viên (online.ueh.edu.vn)

Thời gian đóng học phí :  từ 23/02/2018 đến 27/02/2018

 

Địa điểm đóng học phí : Chi nhánh Ngân hàng Phương Đông tại TP.HCM hoặc chọn thanh toán qua mạng bằng cách chọn Cổng 1 tại https://payment.ueh.edu.vn

 

Chuyên viên phụ trách: Cô Thanh Tâm tamthanh@ueh.edu.vn - ĐT: 028-38230082 Ext. 133