Đang xử lí...

Thông báo mức học phí học kỳ cuối năm 2018 các khóa ĐHCQ, LTĐHCQ và VB2ĐHCQ

Căn cứ kế hoạch đăng ký học phần và đóng học phí của phòng QLĐT-CTSV, phòng Tài chính kế toán qui định mức thu học phí học kỳ cuối năm 2018 các khóa ĐHCQ, LTĐHCQ và VB2ĐHCQ: xem chi tiết tại đây