Đang xử lí...

Thông báo điều chỉnh thời gian đăng ký học phần các khoá 22-LTĐHCQ, khoá 19B, 20, 20B-VB2ĐHCQ do cháy hệ thống điện

Sinh viên các khoá 22-LTĐHCQ, khoá 19B, 20, 20B-VB2ĐHCQ có đăng ký học phần trong thời gian từ ngày 8-11/6/2018 sẽ đăng ký vào ngày 12-15/6/2018. Lý do: Hệ thống điện tại trường bị cháy.