Đang xử lí...

Danh sách các học phần hủy - Học kỳ cuối 2018 - Văn bằng hai Đại học chính quy

 • Trường hợp, sinh viên điều chỉnh thời khóa biểu:
  • Nộp phiếu đề nghị chuyển lớp. Mẫu phiếu: download
  • Thời khóa biểu tham khảo để chuyển lớpchi tiếtK43_ĐHCQ
  • Thời gian nhận : từ ngày 17/7/2018 đến ngày 24/7/2018.
  • Nơi nhận : Phòng QLĐT - CTSV, A0.14 - 59C Nguyễn Đình Chiểu, Q.3 [bàn số 18,19&20] hoặc tamthanh@ueh.edu.vn
 • Trường hợp sinh viên không tìm được thời khóa biểu phù hợp hoặc không có phản hồi, phòng QLĐT-CTSV sẽ chuyển danh sách cho phòng Tài chính - Kế toán trả lại học phí (thông báo sau).
 • Quy định đăng ký và hủy học phần: chi tiết

- Chuyên viên phụ trách: Cô Thanh Tâm, email: tamthanh@ueh.edu.vn

- Thời khóa biểu chính thức (có điều chỉnh địa điểm học):  xem chi tiếtK43_ĐHCQ   

- Danh sách sinh viên có học phần bị hủy: chi tiết

 

DANH SÁCH CÁC LỚP HỌC PHẦN BỊ HỦY

 

 

CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ KHÓA 19B VB2CQ

 

TÊN HỌC PHẦN

TC

MÃ LHP

THỨ

THỜI GIAN HỌC

Hệ thống quản lý không lỗi

2

18C13020212201

6

B416

28/09/2018 - 16/11/2018

 

 

CHUYÊN NGÀNH TÀI CHÍNH KHÓA 19B VB2CQ

 

TÊN HỌC PHẦN

TC

MÃ LHP

THỨ

THỜI GIAN HỌC

Kiểm toán

3

18C13070401201

6

B209

03/08/2018 - 19/10/2018

 

 

CHUYÊN NGÀNH NGOẠI THƯƠNG KHÓA 19B VB2CQ

 

TÊN HỌC PHẦN

TC

MÃ LHP

THỨ

THỜI GIAN HỌC

Giao tiếp kinh doanh

3

18C13030109201

3

B209

31/07/2018 - 16/10/2018

Marketing quốc tế

3

18C13030331201

7

B209

04/08/2018 - 20/10/2018

 

CHUYÊN NGÀNH LUẬT KINH DOANH KHÓA 19B VB2CQ

 

TÊN HỌC PHẦN

TC

MÃ LHP

THỨ

THỜI GIAN HỌC

Kỹ năng soạn thảo văn bản pháp luật

2

18C13110135201

5

B208

08/11/2018 - 29/11/2018

7

B208

10/11/2018 - 01/12/2018

 

 

CHUYÊN NGÀNH LUẬT KINH DOANH (KSA) KHÓA 19B VB2CQ

 

TÊN HỌC PHẦN

TC

MÃ LHP

THỨ

THỜI GIAN HỌC

Luật môi trường

2

18C13110310201

4

B208

26/09/2018 - 14/11/2018

Luật tài chính

2

18C13040207201

2

B208

29/10/2018 - 26/11/2018

4

B208

21/11/2018 - 28/11/2018

6

B208

23/11/2018