Đang xử lí...

Thông báo về việc đăng ký học phần HKC 2018 của sinh viên bị tràn 3 nguyện vọng - Khóa 43 - ĐHCQ

Chuyên ngành:

Kinh tế kế hoạch-đầu tư,

Kinh tế thẩm định giá,

Quản trị rủi ro tài chính- bảo hiểm,

Kế toán công,

Tài chính công,

Thuế.

 

P.QLĐT- CTSV đã đăng ký học phần HKC 2018 cho sinh viên các chuyên ngành trên theo thời khóa biểu của trường. Sinh viên kiểm tra thời khóa biểu trong tài khoản cá nhân.

 

Nếu sinh viên đã đăng ký các lớp học phần khác, vui lòng kiểm tra lại tránh bị trùng lịch học học.

 

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ cô Xuân Tâm, số điện thoại: 028 38 230 082- ext 134, hoặc bàn 18 -  Phòng A0.14- 59C Nguyễn Đình Chiểu, quận 3, từ ngày 18/7 đến ngày 20/7/2018, sáng từ 7h30-11h30, chiều từ 13h30-16h30.

 

Sau thời gian trên các trường hợp khiếu nại sẽ không được giải quyết.