Đang xử lí...

Thông báo đăng ký học trả nợ học phần sinh viên ĐHCQ (Học kỳ cuối – 2018 – Đăng ký bổ sung)

Đối tượng, thời gian đăng ký và đónghọc phí:

 

TT

Khóa

Đăng ký

Đóng học phí

1

ĐHCQ khóa 36, 37, 38, 39, 40 và 41

8g00 ngày 06/8/2018

đến 08/8/2018

Hạn chót

11/8/2018

2

ĐHCQ chương trình chất lượng cao

Khóa 36, 37, 38, 39, 40, 41 và 42 

8g00 ngày 9/8/2018

đến 10/8/2018

Hạn chót

11/8/2018

 

Hình thức đăng ký: Đăng ký trực tuyến trong tài khoản sinh viên (online.ueh.edu.vn)

Thời khóa biểu :  xem chi tiết

 

Địa điểm đóng học phí : Chi nhánh Ngân hàng Phương Đông tại TP.HCM hoặc chọn thanh toán qua mạng bằng cách chọn Cổng 1 tại https://payment.ueh.edu.vn

 

Chuyên viên phụ trách:

- ĐHCQ: Cô Xuân Tâm xuantam86@ueh.edu.vn

- ĐHCQ - CLC: Cô Thanh Tâm tamthanh@ueh.edu.vn