Đang xử lí...

Thông báo đăng ký học trả nợ học phần LTĐHCQ, VB2ĐHCQ (Học kỳ cuối – 2018 – Đăng ký bổ sung) học ghép với khóa 23.1 - LTĐHCQ

Đối tượng đăng ký:

Sinh viên LTĐHCQ, VB2ĐHCQ còn trong thời gian đào tạo.

 

Thời gian đăng ký : từ 8g00 21/8/2018 đến 24/8/2018

Hình thức đăng ký: Đăng ký trực tuyến trong tài khoản sinh viên (online.ueh.edu.vn)

Thời gian đóng học phí :  từ 21/8/2018 đến 24/8/2018

Thời khóa biểu :  Các ngành/chuyên ngành

Thời khóa biểu có điều chỉnh: Tài chính, Kế toán doanh nghiệp

 

Địa điểm đóng học phí : Chi nhánh Ngân hàng Phương Đông tại TP.HCM hoặc chọn thanh toán qua mạng bằng cách chọn Cổng 1 tại https://payment.ueh.edu.vn

 

Chuyên viên phụ trách: Cô Thanh Tâm tamthanh@ueh.edu.vn

 

DANH SÁCH HỌC PHẦN TƯƠNG ĐƯƠNG THEO CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO MỚI 

TT

Tên học phần

Tín chỉ

Mã học phần

Ghi chú

1

Quản trị điều hành

3

MAN5020034

Quản trị sản xuất 

2

Phương pháp nghiên cứu trong quản trị

3

MAN5020084

Nghiên cứu thị trường 

3

Kinh doanh quốc tế I

3

BUS5030044

Quản trị kinh doanh quốc tế

4

Nguyên lý tài chính – Ngân hàng

3

PUF5040294

Lý thuyết tài chính tiền tệ

5

Thị trường tiền tệ và thị trường vốn

3

BAN5060024

Thị trường tài chính

6

Kế toán tài chính I

3

ACC5070604

Kế toán tài chính 1&2

7

Kế toán quản trị 1

3

ACC5070634

Kế toán chi phí

8

Kế toán khu vực công

3

ACC5070674

Kế toán hành chính sự nghiệp