Đang xử lí...

Danh sách các học phần hủy (mở buổi tối)- Học kỳ cuối 2018 - Đại học chính quy

Sinh viên có lớp học phần bị hủy, phòng QLĐT-CTSV sẽ chuyển danh sách cho phòng Tài chính - Kế toán trả lại học phí.

DANH SÁCH CÁC LỚP HỌC PHẦN BỊ HỦY

CHUYÊN NGÀNH KINH TẾ BẤT ĐỘNG SẢN

TÊN HỌC PHẦN

TC

MÃ LHP

SLDK

LỚP SV

THỨ

ST

GIỜ HỌC

THỜI GIAN HỌC

Kinh tế vi mô II

3

18C1301023501

50

01_NG

2

4

17g45-21g10

B307

20/08/2018 - 17/09/2018

4

4

17g45-21g10

B307

22/08/2018 - 12/09/2018

6

4

17g45-21g10

B307

24/08/2018 - 14/09/2018

 

NGÀNH KINH DOANH THƯƠNG MẠI

TÊN HỌC PHẦN

TC

MÃ LHP

SLDK

LỚP SV

THỨ

ST

GIỜ HỌC

THỜI GIAN HỌC

Quản trị tài chính

3

18C2302031201

100

01_NG

3

4

17g45-21g10

B611

25/09/2018 - 16/10/2018

5

4

17g45-21g10

B611

27/09/2018 - 18/10/2018

7

4

17g45-21g10

B611

29/09/2018 - 20/10/2018

 

CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

TÊN HỌC PHẦN

TC

MÃ LHP

SLDK

LỚP SV

THỨ

ST

GIỜ HỌC

THỜI GIAN HỌC

Kiểm toán I

3

18C1307040201

50

01_NG

3

4

17g45-21g10

B308

21/08/2018 - 11/09/2018

5

4

17g45-21g10

B308

23/08/2018 - 13/09/2018

7

4

17g45-21g10

B308

25/08/2018 - 15/09/2018

 

CHUYÊN NGÀNH NGÂN HÀNG

TÊN HỌC PHẦN

TC

MÃ LHP

SLDK

LỚP SV

THỨ

ST

GIỜ HỌC

THỜI GIAN HỌC

Tiếng Anh phần 2

3

18C1330011001

50

01_NG

3

4

17g45-21g10

B306

21/08/2018 - 11/09/2018

5

4

17g45-21g10

B306

23/08/2018 - 13/09/2018

7

4

17g45-21g10

B306

25/08/2018 - 15/09/2018

Tài chính doanh nghiệp

3

18C1305011001

50

01_NG

2

4

17g45-21g10

B309

24/09/2018 - 15/10/2018

4

4

17g45-21g10

B309

26/09/2018 - 17/10/2018

6

4

17g45-21g10

B309

28/09/2018 - 19/10/2018

 

CHUYÊN NGÀNH THẨM ĐỊNH GIÁ

TÊN HỌC PHẦN

TC

MÃ LHP

SLDK

LỚP SV

THỨ

ST

GIỜ HỌC

THỜI GIAN HỌC

Nguyên lý kế toán

3

18C2307010101

100

01_NG

4

4

17g45-21g10

G210

03/10/2018 - 24/10/2018

6

4

17g45-21g10

G210

05/10/2018 - 26/10/2018

2

4

17g45-21g10

G210

08/10/2018 - 29/10/2018

Tiếng Anh phần 4

3

18C1330011201

50

01_NG

3

4

17g45-21g10

B308

25/09/2018 - 16/10/2018

5

4

17g45-21g10

B308

27/09/2018 - 18/10/2018

7

4

17g45-21g10

B308

29/09/2018 - 20/10/2018