Đang xử lí...

Thông báo đăng ký học phần IC3 dành cho sinh viên khóa 44 và khóa 44 CLC – ĐHCQ; và các khóa cũ (K43; K42)

Đối tượng đăng ký: Sinh viên khóa 44, khóa 44 - CLC - ĐHCQ; và các khóa cũ (K43; K42).

 

Thời gian đăng ký : từ 8 giờ 00, ngày 18/9/2018 đến 21/9/2018

Hình thức đăng ký: Đăng ký trực tuyến trong tài khoản sinh viên (online.ueh.edu.vn)

Hướng dẫn đăng ký học, sinh viên vui lòng xem tại đây:  - File_1; - File_2.

 

Thời gian đóng học phí :  từ 18/9/2018 đến 28/9/2018

Hướng dẫn nộp học phí: Sinh viên có thể nộp học phí online tại website: https://payment.ueh.edu.vn/

Hoặc nộp học phí trực tiếp tại các chi nhánh Ngân hàng Phương Đông [OCB] tại TP.HCM - https://www.ocb.com.vn/vi/mang-luoi.html

 

Thời khóa biểu (Lịch học dự kiến): chi tiết

Địa điểm học: Cơ sở A – 59C Nguyễn Đình Chiểu, quận 3, TP.HCM

 

Phụ trách:

Khoa Công nghệ thông tin kinh doanh

Phòng D304 – 196 Trần Quang Khải, quận 1, TP.HCM

Email: bit@ueh.edu.vn

 

Phòng Quản lý đào tạo - CTSV

Phòng A0.104 – 59C Nguyễn Đình Chiểu, quận 3, TP.HCM

Chuyên viên phụ trách: Thầy Tấn - Email: tan@ueh.edu.vn