Đang xử lí...

Thông báo về việc tổ chức học lại tiếng anh học phần 0 (Dành cho sinh viên K44 ĐHCQ chưa đạt Tiếng Anh HP0)

1.     Danh sách sinh viên chưa đạt Tiếng Anh HP0: xem chi tiết
 
2.     Sinh viên đã đăng ký Tiếng Anh HP1 sẽ được P.QLĐT- CTSV chuyển sang lớp Tiếng Anh HP0 (theo thời khóa biểu đính kèm) để học trả nợ. Sinh viên kiểm tra thời khóa biểu trong tài khoản cá nhân sau ngày 24/01/2019 và học theo đúng lịch đã chuyển. Trường hợp sinh viên không học HP0 liên hệ P.QLĐT- CTSV làm thủ tục hủy học phần rút lại học phí từ ngày 23/01/2019 đến ngày 25/01/2019.
 
3.     Sinh viên chưa đạt Tiếng Anh HP0 và chưa đăng ký Tiếng Anh HP1 liên hệ P.QLĐT- CTSV để đăng ký trả nợ, đóng học phí Tiếng Anh HP0 từ ngày 23/1/2018 đến ngày 25/1/2019.
 
Lưu ý:
- Sinh viên không đăng ký trả nợ Tiếng Anh HP0 phải nộp chứng chỉ TOIEC >=255, hoặc IELTS>=3,5 mới đủ điều kiện học Tiếng Anh HP1.
- Sinh viên nộp chứng chỉ tại bàn số 1, Phòng A014- 59C Nguyễn Đình Chiểu, Q3 từ ngày 13/5/2019 đến ngày 17/5/2019.