Đang xử lí...

Thông báo đăng ký học ghép với khóa 23.2 – LTĐHCQ (Học kỳ đầu – 2019 – Đăng ký bổ sung)

Đối tượng đăng ký:

Sinh viên LTĐHCQ các khóa 20B; 21; 22; 23.1

Sinh viên VB2ĐHCQ các khóa 17; 17B; 18; 18B; 19; 19B; 20; 20B; 21.1.

Lưu ý: sinh viên Khóa 23.2 LTĐHCQ đã được đăng ký sẵn lịch học học kỳ đầu 2019 (không cần sinh viên đăng ký)

 

 

Thời gian đăng ký : từ 05/01/2019 đến 06/01/2019

Hình thức đăng ký: Đăng ký trực tuyến trong tài khoản sinh viên (online.ueh.edu.vn)

Thời gian đóng học phí : từ 05/01/2019 đến 11/01/2019

 

- Thời khóa biểu : chi tiết

 

- Địa điểm đóng học phí : Chi nhánh Ngân hàng Phương Đông tại TP.HCM hoặc chọn thanh toán qua mạng bằng cách chọn Cổng 1 tại https://payment.ueh.edu.vn

 

- Chuyên viên phụ trách: Cô Thanh Tâm tamthanh@ueh.edu.vn

 

 

DANH SÁCH HỌC PHẦN TƯƠNG ĐƯƠNG THEO CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO MỚI

 

STT

TÊN HỌC PHẦN

TC

MÃ LHP

TƯƠNG ĐƯƠNG

1

Phương pháp nghiên cứu trong quản trị

3

MAN5020084

Nghiên cứu thị trường

2

Quản trị điều hành

3

MAN5020034

Quản trị sản xuất

3

Tài chính doanh nghiệp

3

FIN5050014

Quản trị tài chính

4

Tài chính doanh nghiệp nâng cao

3

FIN5050034

Tài chính doanh nghiệp 2

5

Kinh doanh quốc tế 1

3

BUS5030044

Quản trị kinh doanh quốc tế

6

Logistics quốc tế

3

BUS5031074

Logistics

7

Kế toán quản trị 1

3

ACC5070634

Kế toán chi phí

8

Kế toán tài chính 1

3

ACC5070604

Kế toán tài chính 12

9

Kế toán tài chính 2A

3

ACC5070614

Kế toán tài chính 34