Đang xử lí...

Thông báo đăng ký học trả nợ học phần sinh viên ĐHCQ và ĐHCQ CLC (Học kỳ đầu – 2019 – Đăng ký bổ sung)

Đối tượng, thời gian đăng ký và đóng học phí:

 

TT

Khóa

Đăng ký

Đóng học phí

1

ĐHCQ khóa 37, 38, 39, 40, 41 và 42

8g00 ngày 07/01/2019

đến 09/01/2019

Hạn chót

11/01/2019

2

ĐHCQ chương trình chất lượng cao

Khóa 37, 38, 39, 40, 41, 42 và 43

8g00 ngày 10/01/2019

đến 10/01/2019

Hạn chót

11/01/2019

 

Sinh viên K43 ĐHCQ cần trả nợ môn Những nguyên lý cơ bản của CN MLN P2 vui lòng làm đơn đề nghị đăng ký học phần [mẫu - tải file] và nộp trực tiếp tại bàn 18, phòng QLĐT - CTSV, phòng A0.14 - 59C Nguyễn Đình Chiểu, quận 3 từ ngày 07-09/01/2019.

 

Hình thức đăng ký: Đăng ký trực tuyến trong tài khoản sinh viên (online.ueh.edu.vn)

Thời khóa biểu dự kiến:  xem chi tiết

Thông báo thời khóa biểu chính thức: ngày 15/01/2019.

 

Địa điểm đóng học phí : Chi nhánh Ngân hàng Phương Đông tại TP.HCM hoặc chọn thanh toán qua mạng bằng cách chọn Cổng 1 tại https://payment.ueh.edu.vn

 

Chuyên viên phụ trách:

- ĐHCQ: Cô Xuân Tâm xuantam86@ueh.edu.vn, hoặc Cô Thảo thaonp@ueh.edu.vn

- ĐHCQ - CLC: Cô Thanh Tâm tamthanh@ueh.edu.vn