Đang xử lí...

Thông báo đăng ký học phần ERP(SCM) cho chuyên ngành Kinh doanh quốc tế, Ngoại thương, Thương mại, Marketing K43 ĐHCQ - Học kỳ đầu 2020

Đối tượng đăng ký:

Sinh viên ĐHCQ K43, các chuyên ngành Kinh doanh quốc tế, Ngoại thương, Thương mại, Marketing.

 

Thời gian đăng ký :8h sáng, từ ngày 19/11/2019 đến 21/11/2019

Hình thức đăng ký : đăng ký online trên trang online.ueh.edu.vn

Thời gian đóng học phí :  từ 19/11/2019 đến 06/12/2019

Thời khóa biểu :  xem chi tiết

 

Địa điểm đóng học phí : Chi nhánh Ngân hàng Phương Đông tại TP.HCM hoặc chọn thanh toán qua mạng bằng cách chọn Cổng 1 tại https://payment.ueh.edu.vn

 

Chuyên viên phụ trách: Cô Xuân Tâm: xuantam86@ueh.edu.vn, ext 134