Đang xử lí...

Thông báo đăng ký học ghép với khóa 22.1 – VB2ĐHCQ (Học kỳ cuối – 2019 – Đăng ký bổ sung)

Đối tượng đăng ký:

Sinh viên VB2ĐHCQ còn trong thời gian đào tạo;

Lưu ý sinh viên Khóa 22.1 đã được đăng ký sẵn lịch học học kỳ đầu 2019 (không cần sinh viên đăng ký).

Thời gian đăng ký : từ 8 giờ 00, ngày 26/7/2019 đến 31/7/2019

Hình thức đăng ký: Đăng ký trực tuyến trong tài khoản sinh viên (online.ueh.edu.vn)

Thời gian đóng học phí :  từ 26/7/2019 đến 02/8/2019

Thời khóa biểu :  chi tiết

Địa điểm đóng học phí : Chi nhánh Ngân hàng Phương Đông tại TP.HCM hoặc chọn thanh toán qua mạng bằng cách chọn Cổng 1 tại https://payment.ueh.edu.vn

Chuyên viên phụ trách: Cô Thanh Tâm tamthanh@ueh.edu.vn

 

DANH SÁCH HỌC PHẦN MỞ CHO KHÓA 22.1 - VB2ĐHCQ

 

TT

Tên học phần

Số tín chỉ

1

Kinh tế vi mô

3

2

Kinh tế vĩ mô

3

3

Toán dành cho kinh tế và quản trị

3

4

Nguyên lý kế toán

3

5

Nhập môn luật học

3