Đang xử lí...

Thông báo đăng ký học ghép với khóa 24.1 – LTĐHCQ (Học kỳ cuối – 2019 – Đăng ký bổ sung)

Đối tượng đăng ký:

Sinh viên LTĐHCQ các khóa 21; 22; 23.1; 23.2

Sinh viên VB2ĐHCQ các khóa 17; 17B; 18; 18B; 19; 19B; 20; 20B; 21.1; 21.2.

Lưu ý: sinh viên Khóa 24.1 LTĐHCQ đã được đăng ký sẵn lịch học học kỳ cuối 2019 (không cần sinh viên đăng ký)

 

 

Thời gian đăng ký : từ 08g00 ngày 02/8/2019 đến 05/8/2019

Hình thức đăng ký: Đăng ký trực tuyến trong tài khoản sinh viên (online.ueh.edu.vn)

Thời gian đóng học phí : từ 02/8/2019 đến 08/8/2019

 

- Thời khóa biểu : chi tiết

 

- Địa điểm đóng học phí : Chi nhánh Ngân hàng Phương Đông tại TP.HCM hoặc chọn thanh toán qua mạng bằng cách chọn Cổng 1 tại https://payment.ueh.edu.vn

 

- Chuyên viên phụ trách: Cô Thanh Tâm tamthanh@ueh.edu.vn