Đang xử lí...

Thông báo đăng ký học trả nợ học phần sinh viên ĐHCQ (Học kỳ cuối năm 2019 – Đăng ký bổ sung)

Đối tượng, thời gian đăng ký và đóng học phí:

 

TT

Khóa

Đăng ký

Đóng học phí

1

ĐHCQ khóa 37, 38, 39, 40, 41 và 42

8g00 ngày 06/8/2019

đến 08/8/2019

Hạn chót

12/8/2019

2

ĐHCQ K44

8g00 ngày 9/8/2019

đến 11/8/2019

Hạn chót

13/8/2019

3

ĐHCQ – CLC các từ khóa 38 đến 43

8g00 ngày 12/8/2019

đến 13/8/2019

Hạn chót

15/8/2019

 

Hình thức đăng ký: Đăng ký trực tuyến trong tài khoản sinh viên (online.ueh.edu.vn)

Thời khóa biểu dự kiến :  xem chi tiết

Sinh viên xem thời khóa biểu chính thức vào ngày 16/8/2019

 

Địa điểm đóng học phí : Chi nhánh Ngân hàng Phương Đông tại TP.HCM hoặc chọn thanh toán qua mạng bằng cách chọn Cổng 1 tại https://payment.ueh.edu.vn

 

Chuyên viên phụ trách:

- ĐHCQ: Cô Xuân Tâm xuantam86@ueh.edu.vn

- ĐHCQ - CLC: Cô Thanh Tâm tamthanh@ueh.edu.vn

Lưu ý: số lượng sinh viên đăng ký và đóng học phí phải từ 30 sinh viên trở lên thì lớp học phần mới được mở.