Đang xử lí...

Thông báo hủy các lớp học phần mở bổ sung - Học kỳ cuối 2019 - Đại học chính quy

Sinh viên có lớp học phần bị hủy sẽ được phòng QLĐT-CTSV chuyển danh sách cho phòng Tài chính - Kế toán trả lại học phí.

 

DANH SÁCH CÁC LỚP HỌC PHẦN BỊ HỦY

ĐHCQ

 

CHUYÊN NGÀNH KINH TẾ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

TÊN HỌC PHẦN

TC

MÃ LHP

THỨ

THỜI GIAN HỌC

Kinh tế vĩ mô II

3

19C1ECO50100413

3

G201

20/08/2019 - 10/09/2019

5

G201

22/08/2019 - 12/09/2019

7

G201

24/08/2019 - 14/09/2019

 

CHUYÊN NGÀNH TOÁN TÀI CHÍNH

TÊN HỌC PHẦN

TC

MÃ LHP

THỨ

THỜI GIAN HỌC

Tối ưu hóa

3

19C1MAT50800305

3

G202

20/08/2019 - 10/09/2019

5

G202

22/08/2019 - 12/09/2019

7

G202

24/08/2019 - 14/09/2019

 

 

ĐHCQ CLC

NGÀNH KINH DOANH QUỐC TẾ

TÊN HỌC PHẦN

TC

MÃ LHP

THỨ

THỜI GIAN HỌC

Kinh tế vĩ mô

3

19C1ECO50100203

3

E103

20/08/2019 - 10/09/2019

5

E103

22/08/2019 - 12/09/2019

7

E103

24/08/2019 - 14/09/2019

Nguyên lý kế toán

3

19C2ACC50700102

(Sinh viên được

chuyển sang

lớp 246)

3

E201

20/08/2019 - 10/09/2019

5

E201

22/08/2019 - 12/09/2019

7

E201

24/08/2019 - 14/09/2019

Quản trị tài chính công ty đa quốc gia (EN)

3

19C1BUS50309901

3

E101

20/08/2019 - 10/09/2019

5

E101

22/08/2019 - 12/09/2019

7

E101

24/08/2019 - 14/09/2019


- Chuyên viên phụ trách - ĐHCQ: Cô Thảo, email: thaonp@ueh.edu.vn, ĐT: 028 38230082 Ext. 132 (cô Thảo); 134 (Cô Xuân Tâm).

- Chuyên viên phụ trách - ĐHCQ-CLC: Thầy Tấn, email: tan@ueh.edu.vn