Đang xử lí...

Thông báo đăng ký học trả nợ học phần sinh viên ĐHCQ CLC (Học kỳ cuối năm 2019 – Đăng ký học ghép khóa 45 - CLC)

Đối tượng, thời gian đăng ký và đóng học phí:  

- Sinh viên ĐHCQ CLC các khóa từ 38 đến 44

- Thời gian đăng ký học phần: 8g00 ngày  04/9/2019 đến 06/9/2019 

- Hạn nộp học phí: 07/9/2019

Hình thức đăng ký: Đăng ký trực tuyến trong tài khoản sinh viên (online.ueh.edu.vn)

Thời khóa biểu chính thức :  xem chi tiết

 

Địa điểm đóng học phí : Chi nhánh Ngân hàng Phương Đông tại TP.HCM hoặc chọn thanh toán qua mạng bằng cách chọn Cổng 1 tại https://payment.ueh.edu.vn

 

Chuyên viên phụ trách: - ĐHCQ - CLC: Thầy Tấn tan@ueh.edu.vn