Đang xử lí...

Thông báo đăng ký học phần và nộp học phí - Học kỳ đầu - Năm 2020

Một số lưu ý quan trọng:

-       Khóa 38-ĐHCQ; khóa 18; 18B-VB2ĐHCQ và khóa 22-LTĐHCQ hết thời gian đào tạo tháng 12/2020;

-       Sinh viên đăng ký học phần theo đúng ngày (xem lịch đăng ký bên dưới);

-       Sinh viên không được đăng ký học phần có điểm X (học phần chưa thi hoặc chưa nhận được điểm thi);

-       Sinh viên đăng ký học cải thiện, điểm cũ sẽ bị xóa;

-       Sinh viên phải kiểm tra lịch học (thời khóa biểu) sau ngày công bố thời khóa biểu chính thức(ngày 20/12/2020) để đi học đúng lớp đã đăng ký và cập nhật học phí đã đóng;

-       Sinh viên không nộp học phí đúng thời hạn sẽ bị xóa tên khỏi danh sách lớp đã đăng ký;

-       Điểm đạt (tích lũy) đối với 1 học phần (môn học) là 05 (năm) điểm.

-       Phụ trách đăng ký học phần:

o   Đại học chính quy: Cô Thảo - Email: thaonp@ueh.edu.vn; ĐT: 02838230082 Ext. 132

o   Liên thông đại học: Cô Thanh Tâm - Email: tamthanh@ueh.edu.vn ĐT: 02838230082 Ext. 133

o   Văn bằng hai chính quy: Cô Thanh Tâm - Email: tamthanh@ueh.edu.vn ĐT: 02838230082 Ext. 133

 

o   Bộ phận quản lý sinh viên: giải quyết các vấn đề liên quan đến mật khẩu đăng nhập, bảo lưu, xác nhận vay vốn, … Thầy Ký (dinhvanky@ueh.edu.vn) hoặc thầy Thạch (thachnh@ueh.edu.vn) - ĐT: 02838230082 Ext. 152 hoặc 151

 

o   Bộ phận quản lý kết quả học tập: giải quyết các vấn đề nhập sai điểm, kiểm tra tốt nghiệp, gồm:

§  Đại học chính quy: cô Lan – Email: ntlan@ueh.edu.vn - ĐT: 02838230082 Ext. 141

§  Liên thông đại học: cô Lan – Email: ntlan@ueh.edu.vn  - ĐT: 02838230082 Ext. 141

§  Văn bằng hai chính quy: cô Lan – Email: ntlan@ueh.edu.vn - ĐT: 02838230082 Ext. 141

 

Thông báo hướng dẫn đăng ký HKĐ 2020 các khóa hệ ĐHCQ,đăng ký lớp học phần:

1. P.QLĐTCTSV đăng ký lớp học phần cho sinh viên các học phần bắt buộc theo thời khóa biểu dự kiến trong học kỳ đầu năm 2020.

 

2. Trong thời gian đăng ký [xem chi tiết bảng bên dưới] sinh viên tự đăng ký các học phần sau:

- Học phần Tiếng Anh P2, P4;

- Các học phần tự chọn;

- Các học phần thuộc  điều kiện xét tốt nghiệp: Data Science, Khoa học dữ liệu, ERP, IC3;

- Các học phần Giáo dục thể chất;

- Khóa luận tốt nghiệp của sinh viên LTĐHCQ; VB2ĐHCQ;

- Các học phần sinh viên học trả nợ, học cải thiện, ...

 

Trong thời gian đăng ký học phần online, sinh viên có thể điều chỉnh thời khóa biểu sao cho phù hợp với lịch học cá nhân.

 

Trung tâm hỗ trợ sinh viên - www.tthtsv.ueh.edu.vn

            Chương trình tín dụng học tập cho sinh viên để nộp học phí đúng hạn: chi tiết - Hướng dẫn

 

Thông báo nộp học phí của phòng Tài chính kế toán - www.tckt.ueh.edu.vn

            Sinh viên nộp học phí học kỳ đầu năm 2020: xem chi tiết  

 
 

Thông báo nộp Bảo hiểm y tế - Bảo hiểm tai nạn - www.yte.ueh.edu.vn

           + Sinh viên nộp học BHYT và BHTN năm 2020: xem chi tiết  

+ SV có thẻ BHYT thuộc nhóm đối tượng ưu tiên còn hạn sử dụng vẫn đóng tiền tại Ngân hàng Phương Đông (OCB), sau đó đến Trạm Y tế ngay trong ngày (cơ sở A và cơ sở B) nộp 02 bản photo thẻ BHYT và 01 bản photo biên lai đóng học phí để đăng ký danh sách nhận lại tiền mua BHYT năm 2020.

 

ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN HỌC KỲ ĐẦU NĂM 2020

                Thời gian  =   02/01/2020 - 07/6/2020 (23 tuần; 4 ngày)                                         

                Trong đó :    Học lý thuyết =  02/01/2020 - 17/05/2020 (17 tuần, 2 ngày)

                                    Thi học kỳ =  18/5/2020 - 31/5/2020 (2 tuần) và 1 số ngày theo lịch cụ thể.

                                    Nghỉ Tết (Âm lịch) = 18/01/2020 - 02/02/2020 (2 tuần)                  

                Thông báo thời khóa biểu dự kiến tại website khkt.ueh.edu.vn: 07/10/2019 - tải file hoặc xem tại đây.

                Thông báo thời khóa biểu chính thức tại website khkt.ueh.edu.vn: 20/12/2019

 

Dự kiến thời gian đăng ký học phần

 

TT

Hệ, Khóa

Đăng ký

Đóng học phí

Hạn nộp đơn hủy học phần (được rút học phí)

1

CQ-K38, K39, K40, K41, K42

 8g00 15/10/2019-

17/10/2019

15/10 - 06/11/2019

12/12/2019

2

CQ-CLC-K38, K39, K40, K41, K42

8g00 18/10/2019-

21/10/2019

18/10 - 06/11/2019

12/12/2019

3

CQ-K43

8g00 22/10/2019-

24/10/2019

22/10 - 06/12/2019

12/12/2019

4

LT-K23.1

8g00 25/10/2019-

28/10/2019

25/10 - 08/11/2019

12/12/2019

5

VB2-K18, K18B, K19, K19B, K20, K20B
LT-K22

8g00 29/10/2019-

31/10/2019

29/10 - 12/11/2019

12/12/2019

6

CQ-K44

8g00 01/11/2019-

04/11/2019

01/11 - 06/12/2019

12/12/2019

7

CQ-CLC-K43, K44

8g00 05/11/2019-

07/11/2019

05/11 - 06/12/2019

12/12/2019

8

CQ-K45

8g00 08/11/2019-

11/11/2019

08/11 - 06/12/2019

12/12/2019

9

CQ-CLC-K45

8g00 12/11/2019-

14/11/2019

12/11 - 06/12/2019

12/12/2019

10

VB2-K21.1, K21.2, K22.1
LT-K23.2, K24.1

8g00 15/11/2019-

18/11/2019

15/11 - 29/11/2019

12/12/2019

 

 

Ghi chú:

- Ngày 02/11/2019, Phòng Tài chính kế toán sẽ hoàn tất cập nhật học phí KLTN cho các sinh viên Khóa K42 đóng học phí trước nhiều học kỳ. Các sinh viên này đóng phí các học phần còn lại từ ngày 3/11 đến ngày 06/11/2019.
- Ngày 30/11/2019, Phòng Tài chính kế toán sẽ hoàn tất cập nhật học phí cho các sinh viên Khóa 43, 44 đóng học phí trước nhiều học kỳ.  Các sinh viên này đóng phí BHYT và các học phần còn lại từ ngày 02/12 đến ngày 06/12/2019.
- Thời gian hủy học phần không rút học phí: trước ngày thi kết thúc học phần của học phần hủy 10 ngày
"- Sinh viên đã được chuyển điểm hoặc học vượt phải tự xóa học phần chuyển điểm, học vượt trong
 thời gian đăng ký học phần."
- Thời gian thông báo kế hoạch đăng ký học kỳ hè năm 2020 (đối với SV hệ Đại học chính quy): 03/2020
- Thời gian thông báo kế hoạch đăng ký học kỳ cuối năm 2020 : 05/2020
- Sinh viên K42, K43 nộp đơn đề nghị mở lớp trả nợ tại Phòng QLĐT - CTSV  hạn chót ngày 27/12/2019