Đang xử lí...

Thông báo đăng ký học ghép với khóa 24.2 – LTĐHCQ (Học kỳ đầu – 2020 – Đăng ký bổ sung)

Đối tượng đăng ký:

Sinh viên LTĐHCQ, VB2ĐHCQ còn trong thời gian đào tạo;

Lưu ý sinh viên Khóa 24.2 đã được đăng ký sẵn lịch học học kỳ đầu 2020 (không cần sinh viên đăng ký).

 

Thời gian đăng ký : từ 8 giờ 00, ngày 14/01/2020 đến 17/01/2020

Hình thức đăng ký: Đăng ký trực tuyến trong tài khoản sinh viên (online.ueh.edu.vn)

Thời gian đóng học phí :  từ 14/01/2020 đến 22/01/2020

 

Thời khóa biểu :  chi tiết

 

Địa điểm đóng học phí : Chi nhánh Ngân hàng Phương Đông tại TP.HCM hoặc chọn thanh toán qua mạng bằng cách chọn Cổng 1 tại https://payment.ueh.edu.vn

 

Chuyên viên phụ trách: Cô Thanh Tâm tamthanh@ueh.edu.vn