Đang xử lí...

Thông báo đăng ký học trả nợ học phần sinh viên ĐHCQ (Học kỳ đầu – 2020 – Đăng ký bổ sung)

Đối tượng, thời gian đăng ký và đóng học phí:

 

TT

Khóa

Đăng ký

Đóng học phí

1

ĐHCQ khóa 38, 39, 40, 41, K42 và K43

8g00 ngày 08/01/2020

đến 10/01/2020

Hạn chót

13/01/2020

2

ĐHCQ-CLC khóa 38, 39, 40, 41, K42 và K43

(Chỉ mở lớp Kế toán quốc tế I [EN] - ACC507055)

8g00 ngày 13/01/2020

đến 14/01/2020

Hạn chót

14/01/2020

 

 

 

Hình thức đăng ký: Đăng ký trực tuyến trong tài khoản sinh viên (online.ueh.edu.vn)

 

Thời khóa biểu dự kiến:  xem chi tiết

Thông báo thời khóa biểu chính thức: ngày 15/01/2020.

 

Địa điểm đóng học phí : Chi nhánh Ngân hàng Phương Đông tại TP.HCM hoặc chọn thanh toán qua mạng bằng cách chọn Cổng 1 tại https://payment.ueh.edu.vn

 

Chuyên viên phụ trách:

- ĐHCQ: Cô Xuân Tâm xuantam86@ueh.edu.vn, hoặc Cô Thảo thaonp@ueh.edu.vn

- ĐHCQ-CLC: Thầy Tấn tan@ueh.edu.vn