Đang xử lí...

Thông báo sinh viên Đại học chính quy, ĐHCQ-CLC đăng ký khảo sát nhu cầu học lại học phần (Dự kiến mở trong học kỳ giữa 2020)

Để có cơ sở tổ chức các lớp học phần HKG năm 2020, Phòng Quản lý đào tạo – Công tác sinh viên thông báo về việc đăng ký nhu cầu học HKG năm 2020 như sau:

 

1. Đối tượng: Sinh viên ĐHCQ, ĐHCQ-CLC còn trong thời gian đào tạo (K.38 đến K.45).

 

2. Thời gian: từ 17/02/2020 đến 17/03/2020

 

3. Hướng dẫn: Đăng ký trực tuyến qua mạng internet, sinh viên thực hiện các bước:

- Chọn < Đăng nhập> tại trang online.ueh.edu.vn

- Nhập mã sinh viên và mật khẩu

- Chọn< Ghi danh nhu cầu học>

- Chọn <Ghi danh> ứng với học phần cần đăng ký học

 

4. Mở lớp: Thời khóa biểu dự kiến HKG năm 2020 căn cứ vào số lượng đăng ký nhu cầu học này. Lớp học phần chỉ được mở khi số lượng sinh viên đăng ký và đóng học phí từ 30 sinh viên trở lên.

 

 

Lưu ý:

·         Phòng QLĐT-CTSV không giải quyết các trường hợp đề nghị mở lớp sau thời gian đăng ký nhu cầu học;

·         Sinh viên thắc mắc về học phần được mở lớp vui lòng liên hệ cô Xuân Tâm, email: xuantam86@ueh.edu.vn - Điện thoại: 38230082 ext. 134),  hoặc bàn số 18, phòng A0.14 - 59C Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, hạn chót là ngày 20/03/2020 (sáng 7h30- 11h30, chiều từ 13h30- 16h30, từ thứ 2 đến thứ 6);

·         Khảo sát này chỉ mang tính chất thống kê để P.QLĐT- CTSV căn cứ mở lớp học phần HKG 2020;

·         Sinh viên xem các học phần dự kiến mở lớp trong HKG năm 2020 và kế hoạch đăng ký học phần vào ngày 30/03/2020.