Đang xử lí...

Thông báo các học phần được miễn đối với sinh viên tốt nghiệp văn bằng 1 của UEH Khóa 22.2 – VB2ĐHCQ

Căn cứ vào Tờ trình số 177/TTr-QLĐT-CTSV ngày 01 tháng 11 năm 2018 về việc xét miễn học phần đối với sinh viên tốt nghiệp văn bằng 1 của trường Đại học Kinh tế đã được Hiệu trưởng phê duyệt, nay phòng Quản lý đào tạo – Công tác sinh viên thông báo danh sách sinh viên tốt nghiệp văn bằng 1 Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh và các học phần được miễn trong chương trình đào tạo văn bằng 2 đại học chính quy của các ngành/chuyên ngành:

-Quản lý nguồn nhân lực;

-Quản trị;

-Ngoại thương;

-Marketing;

-Tài chính;

-Kế toán doanh nghiệp;

-Luật kinh doanh.

Chi tiết (xem phụ lục đính kèm)

 

1. Sinh viên không đăng ký các học phần có trong danh sách miễn;

2. Các trường hợp sinh viên đã đóng học phí các học phần có trong danh sách miễn, sinh viên đến phòng QLĐT-CTSV (A0.14 – 59C Nguyễn Đình Chiểu, Q.3), bàn số 17 để làm thủ tục hủy học phần rút lại học phí, thời gian từ ngày thông báo này cho đến ngày 14/02/2020.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PTP. Phụ trách Phòng QLĐT – CTSV

 

(đã ký)

 

 

Nguyễn Văn Đương

 

 

 

Phụ lục:

DANH SÁCH CÁC HỌC PHẦN XÉT MIỄN KHÓA 22.2-VB2ĐHCQ

(dành cho sinh viên tốt nghiệp văn bằng 1 Đại học Kinh tế TP. HCM)

 

Các ngành/chuyên ngành: Quản lý nguồn nhân lực, Quản trị, Ngoại thương, Marketing, Tài chính, Kế toán doanh nghiệp.

STT

Tên học phần

Khoa phụ trách

Số tín chỉ

1

Toán dành cho kinh tế và quản trị

Toán – Thống kê

3

2

Kinh tế vi mô

Kinh tế

3

3

Kinh tế vĩ mô

Kinh tế

3

4

Nguyên lý kế toán

Kế toán

3

5

Thống kê ứng dụng trong kinh tế và kinh doanh

Toán – Thống kê

3

 

Chuyên ngành Luật kinh doanh

 

STT

Tên học phần

Khoa phụ trách

Số tín chỉ

1

Kinh tế vi mô

Kinh tế

3

2

Kinh tế vĩ mô

Kinh tế

3

3

Nguyên lý kế toán

Kế toán

3

4

Nhập môn luật học

Luật

3

 

 

Danh sách sinh viên được miễn

 

STT

MASV

Họ

Tên

Ngày sinh

Ngành

 1.  

33191025031

Lê Đình Thiên

Trang

19/12/1995

AD

 1.  

33191025072

Lương Hoàng Kim

Duyên

15/07/1993

FN

 1.  

33191025153

Hồ Duy

Khánh

20/07/1989

FN

 1.  

33191025309

Trần Văn

Luân

02/10/1991

FN

 1.  

33191025510

Nguyễn Thành

Phát

18/04/1991

FN

 1.  

33191025029

Huỳnh Thanh

Tâm

07/08/1983

FT

 1.  

33191025191

Phan Thị Thanh

Mai

24/01/1997

FT

 1.  

33191025223

Vương Bảo

Châu

01/01/1997

FT

 1.  

33191025259

Nguyễn Thị Thùy

Dương

06/11/1997

FT

 1.  

33191025272

Trương Mỹ

An

12/02/1996

FT

 1.  

33191025063

Phan Thị Thanh

Thúy

07/02/1985

KN

 1.  

33191025173

Vũ Thị Việt

Hương

27/12/1987

KN

 1.  

33191025237

Nguyễn Thị Thu

Hương

01/06/1983

KN

 1.  

33191025243

Mạc Kỉnh Vinh

Hiển

05/09/1997

KN

 1.  

33191025256

Phan Thị Linh

Chi

16/01/1996

KN

 1.  

33191025349

Nguyễn Thị Thu

Hương

25/09/1983

KN

 1.  

33191025372

Hoàng Thị

Hoa

20/11/1997

KN

 1.  

33191025393

Vũ Chiến

Thắng

26/06/1977

KN

 1.  

33191025085

Nguyễn Thanh Xuân

Thảo

10/08/1990

NS

 1.  

33191025068

Trần Song Hạnh

Lam

22/07/1985

LA

 1.  

33191025101

Ngô Minh

Trung

12/07/1990

LA

 1.  

33191025112

Võ Thanh

Quang

19/03/1993

LA

 1.  

33191025135

Võ Khánh

Duy

20/08/1991

LA

 1.  

33191025168

Cao Mỹ

Phương

05/04/1983

LA

 1.  

33191025205

Hoàng Mạnh

Cường

09/08/1994

LA

 1.  

33191025211

Nguyễn Thị Thanh

Thuận

07/11/1989

LA

 1.  

33191025233

Doãn Hoàng

Hải

09/05/1992

LA

 1.  

33191025249

Trương Ngọc Quỳnh

Như

03/04/1991

LA

 1.  

33191025271

Phan Ái Diễm

Trang

08/11/1986

LA

 1.  

33191025273

Bùi Thị Như

01/09/1986

LA

 1.  

33191025283

Trần Anh

Huy

04/04/1977

LA

 1.  

33191025295

Mai Thị Thanh

Thủy

18/10/1984

LA

 1.  

33191025299

Nguyễn Thị Kiều

Nguyệt

11/07/1983

LA

 1.  

33191025319

Đoàn Tự

Nhơn

14/07/1992

LA

 1.  

33191025320

Lê Đức

Hùng

08/05/1992

LA

 1.  

33191025326

Trần Trí

Việt

05/12/1972

LA

 1.  

33191025332

Dương Tú

Quỳnh

18/09/1973

LA

 1.  

33191025337

Trần Thị Thùy

Liên

26/01/1990

LA

 1.  

33191025363

Trần Nguyễn Như

Xuân

21/01/1989

LA

 1.  

33191025373

Bùi Thanh

Tùng

30/03/1991

LA

 1.  

33191025390

Nguyễn Hữu

Đạt

01/11/1995

LA

 1.  

33191025395

Nguyễn Thị Xuân

Nga

18/08/1989

LA

 1.  

33191025407

Trần Thị

Thùy

23/05/1998

LA

 1.  

33191025419

Nguyễn Quỳnh

Như

13/05/1993

LA

 1.  

33191025430

Nguyễn Thị Hạnh

Vi

10/11/1983

LA

 1.  

33191025450

Hà Mạnh

Thắng

25/08/1989

LA

 1.  

33191025452

Trịnh Thị Thu

Loan

10/07/1986

LA

 

Ghi chú:

AD: Quản trị

FN: Tài chính

FT: Ngoại thương

KN: Kế toán doanh nghiệp

NS: Quản lý nguồn nhân lực

LA:  Luật kinh doanh