Đang xử lí...

Danh sách các học phần hủy - Học kỳ giữa 2020 - Đại học chính quy

Sinh viên có lớp hủy làm đơn đề nghị chuyển lớp học phần (mẫu đơn) từ ngày 27/5/2020 tới ngày 01/6/2020, nộp lại phòng Quản lý đào tạo - Công tác sinh viên (P.QLĐT-CTSV), A014, 59C Nguyễn Đình Chiểu, P6, Q3, giờ hành chính từ thứ 2 tới thứ 6, hoặc gửi đơn cho cô Thảo theo địa chỉ email: thaonp@ueh.ueh.vn.

 

Sau thời gian trên, sinh viên không nộp đơn chuyển lớp thì P.QLĐT-CTSV sẽ chuyển danh sách sang phòng Tài chính - Kế toán (TCKT) để hoàn trả học phí. Sinh viên chờ thông báo nhận lại học phí từ phòng TCKT.

 

Sinh viên xem thời khóa biểu học kỳ giữa năm 2020: tại đây hoặc tải file

 

Chuyên viên phụ trách: cô Thảo - thaonp@ueh.edu.vn