Đang xử lí...

Danh sách các học phần hủy - Học kỳ cuối 2020 - Liên thông Đại học chính quy; Văn bằng hai Đại học chính quy

 • Trường hợp, sinh viên điều chỉnh thời khóa biểu:
  • Nộp phiếu đề nghị chuyển lớp. Mẫu phiếu: download
  • Thời khóa biểu tham khảo để chuyển lớpxem chi tiết
  • Thời gian nhận : từ ngày 27/7/2020 đến ngày 31/7/2020.
  • Nơi nhận : Phòng QLĐT - CTSV, A0.14 - 59C Nguyễn Đình Chiểu, Q.3 [bàn số 18,19&20] hoặc tamthanh@ueh.edu.vn
 • Trường hợp sinh viên không tìm được thời khóa biểu phù hợp hoặc không có phản hồi, phòng QLĐT-CTSV sẽ chuyển danh sách cho phòng Tài chính - Kế toán trả lại học phí (thông báo sau).
 • Quy định đăng ký và hủy học phần: chi tiết

- Chuyên viên phụ trách: Cô Thanh Tâm, email: tamthanh@ueh.edu.vn

- Thời khóa biểu chính thứcxem chi tiết

- Danh sách sinh viên có học phần bị hủy: xem chi tiết