Đang xử lí...

Thông báo đăng ký học phần và đóng học phí cho sinh viên các lớp đã vào chuyên ngành K45 ĐHCQ

Sinh viên K45-ĐHCQ các chuyên ngành/ngành:
1. Kinh doanh thương mại,
2. Marketing,
3. Quản trị lữ hành,
4. Quản trị bệnh viện,
5. Quản lý công,
6. Tiếng Anh thương mại,
7. Thống kê kinh doanh,
8. Công nghệ phần mềm
có lịch đăng ký học phần như sau:
 
Thời gian đăng ký học phần: 10h00 ngày 29/07/2020 đến 31/07/2020
Thời gian đóng học phí: 29/07/2020 đến 14/08/2020
Lịch học bắt đầu từ ngày: 03/08/2020
 
Chuyên viên phụ trách: Cô Xuân Tâm - xuantam86@ueh.edu.vn