Đang xử lí...

Thông báo tổ chức các lớp ôn thi và đăng ký thi tiếng Anh đầu ra (đợt 2 – 2020)

Phòng Quản lý đào tạo – Công tác sinh viên thông báo kế hoạch tổ chức các lớp ôn thi tiếng Anh đầu ra (đợt 1 – năm 2020) như sau:

Sinh viên lưu ý Học phí ôn tập và Phí dự thi là khác nhau. Cụ thể:

Học phí ôn tập: 1.200.000

Phí dự thi:            450.000  (Sinh viên không bắt buộc phải đăng ký học ôn tập)

Tổng cộng:        1.650.000

 

 1. Tổ chức ôn thi          

            -Đối tượng đăng ký:

LTĐHCQ: sinh viên còn trong thời gian đào tạo;

VB2ĐHCQ: sinh viên còn trong thời gian đào tạo;

-Thời gian đăng ký: từ 10g00 ngày 25/8/2020 đến ngày 28/8/2020

-Thời gian nộp học phí: từ ngày 25/8/2020 đến ngày 31/8/2020

            -Hình thức đăng ký:  online trên website http://online.ueh.edu.vn - tương tự như Đăng ký học phần trong học kỳ.

            -Địa điểm đóng phí:  Ngân hàng Phương Đông - OCB 

   Thanh toán qua cổng điển tử: https://payment.ueh.edu.vn/

   Chọn cổng 1 và làm theo hướng dẫn trên website.

            -Học phí ôn thi: 1.200.000 đồng / sinh viên

-Thời gian học ôn: từ ngày 14/9/2020 đến ngày 11/10/2020

            -Số tiết: 40 tiết (bố trí 4 tiết/ 1 buổi);

            -Lịch học: buổi tối 2/4/6 hoặc tối 3/5/7 (không có lớp thứ 7 & Chủ nhật);

            -Địa điểm học dự kiến: Cơ sở E - 54 Nguyễn Văn Thủ, quận 1;

            -Công bố lịch học chi tiết trong tài khoản sinh viên: Dự kiến ngày 10/9/2020

            -Do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, có thể trường sẽ tổ chức học trực tuyến. Sinh viên vui lòng cân nhắc trước khi đăng ký. 

 

           Lưu ý: 

            Sinh viên chỉ đăng ký học ngày chẵn / lẻ. Phòng QLĐT-CTSV sẽ xếp lớp học ôn trong tài khoản sinh viên vào ngày 10/9/2020 tại website http://online.ueh.edu.vn;

            Sinh viên mang theo biên lai đóng học phí để cán bộ quản lý lớp kiểm tra trước khi vào học ôn.

            Tài liệu ôn thi: Sinh viên mua tại phòng Quản lý đào tạo – Công tác sinh viên (bàn 5, A0.14 – 59C Nguyễn Đình Chiểu, Q.3). Giá bán: 70.000 đồng.

 

 2. Đăng ký dự thi

-Đăng ký dự thi (mục Đăng ký học phần trên trang http://online.ueh.edu.vn):

LTĐHCQ: từ 10g00 ngày 25/8/2020 đến ngày 28/8/2020

VB2ĐHCQ: từ 10g00 ngày 25/8/2020 đến ngày 28/8/2020

            -Phí đăng ký: 450.000 đồng / sinh viên

            -Thời gian nộp học phí: từ ngày 25/8/2020 đến ngày 31/8/2020

            -Địa điểm đóng phí:  Ngân hàng Phương Đông - OCB 

   Thanh toán qua cổng điển tử: https://payment.ueh.edu.vn/

   Chọn cổng 1 và làm theo hướng dẫn trên website.

 

            Lưu ý: Sinh viên không bắt buộc phải đăng ký học ôn.

            -Lịch thi dự kiến:

LTĐHCQ: ngày 22/11/2020

VB2ĐHCQ: ngày 22/11/2020

            -Phòng Quản lý đào tạo – Công tác sinh viên sẽ có thông báo chi tiết về Lịch thi, số báo danh và phòng thi. Sinh viên chờ xem thông báo chi tiết sau [dự kiến 18/11/2020].

            -Sinh viên có thắc mắc vui lòng liên hệ về: Thầy Tấn – tan@ueh.edu.vn; ĐT: 028 - 38 230 082 Ext. 131