Đang xử lí...

Thông báo đăng ký học phần và nộp học phí - Học kỳ đầu - Năm 2022

1. Một số lưu ý quan trọng:

-       Các khóa hết thời gian đào tạo tháng 12/2022, gồm: khóa 40-ĐHCQ; khóa 40-ĐHCQ-CLC; khóa 20-VB2ĐHCQ; khóa 24.1 – LTĐHCQ.

-       Sinh viên đăng ký học phần theo đúng ngày (xem lịch đăng ký bên dưới);

-       Sinh viên không được phép đăng ký mã học phần đang chờ lịch thi hoặc chờ kết quả điểm thi;

-       Sinh viên phải kiểm tra lịch học (thời khóa biểu) sau ngày công bố thời khóa biểu chính thức (ngày 24/12/2021) để đi học đúng lớp đã đăng ký; cập nhật học phí đã đóng; và/hoặc đăng ký lại các học phần bị hủy;

-       Sinh viên không nộp học phí đúng thời hạn sẽ bị xóa tên khỏi danh sách lớp đã đăng ký;

-       Điểm đạt (tích lũy) đối với 1 học phần (môn học) là 05 (năm) điểm.

-       Phụ trách đăng ký học phần:

o   ĐHCQ: Cô Thảo - Email: thaonp@ueh.edu.vn - 0919845204

o   ĐHCQ: Cô Xuân Tâm - Email: xuantam86@ueh.edu.vn - 0983553288

o   ĐHCQ-CLC: Thầy Tấn - Email: tan@ueh.edu.vn - 0932093788

o   LTĐHCQ: Cô Thanh Tâm - Email: tamthanh@ueh.edu.vn - 0908933985

o   VB2ĐHCQ: Cô Thanh Tâm - Email: tamthanh@ueh.edu.vn - 0908933985

-       Phụ trách quản lý kết quả học tập: giải quyết các vấn đề nhập sai điểm, kiểm tra tốt nghiệp, gồm:

                 §  ĐHCQ: thầy Tài  – Email: ductaiqldt@ueh.edu.vn – 0903386805

                 §  ĐHCQ-CLC: cô Uyên – Email: kimuyen@ueh.edu.vn - 0909333504

                 §  LTĐHCQ: cô Lan – Email: ntlan@ueh.edu.vn - 0918240571 

                 §  VB2ĐHCQ: cô Lan – Email: ntlan@ueh.edu.vn - 0918240571

 

2. Clip hướng dẫn đăng ký học phần:

1. Đăng ký học phần: xem tại đây

2. Quy định đăng ký và hủy học phần: chi tiết

 

3. Thông báo hướng dẫn đăng ký HKD 2022 các khóa hệ ĐHCQ:

Phòng Đào tạo đăng ký lớp học phần cho sinh viên các học phần bắt buộc theo thời khóa biểu dự kiến. Trong thời gian đăng ký online [xem chi tiết bảng bên dưới] sinh viên tự đăng ký các học phần sau:

- Học phần Tiếng Anh P1, P2, P3, P4;

- Các học phần tự chọn;

- Các học phần Giáo dục thể chất;

- Khóa luận tốt nghiệp của sinh viên LTĐHCQ; VB2ĐHCQ;

- Các học phần sinh viên học trả nợ, học cải thiện, ...

Trong thời gian đăng ký học phần online, sinh viên có thể điều chỉnh thời khóa biểu sao cho phù hợp với lịch học cá nhân.

 

4. Phòng Chăm sóc và hỗ trợ người học: https://dsa.ueh.edu.vn/

Tham khảo Chương trình tín dụng học tập cho sinh viên để nộp học phí đúng hạn: Xem hướng dẫn.

Cần hỗ trợ thông tin vui lòng liên hệ email: dsa@ueh.edu.vn, điện thoại: 028.7306.1976

 

5. Thông báo nộp học phí của phòng Tài chính kế toán

Cổng thanh toán điện tử: https://payment.ueh.edu.vn/

 

6. Kế hoạch thực tập và xét tốt nghiệp:

ĐHCQ: xem chi tiết 

LTĐHCQ: xem chi tiết

  VB2ĐHCQ: xem chi tiết

 

7. Kế hoạch đăng ký học phần và nộp học phí:

 

ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN HỌC KỲ ĐẦU NĂM 2022

 

Trong đó :

Học lý thuyết:  04/01/2022 - 22/05/2022 (18 tuần)

Thi học kỳ: 23/05/2022 - 05/06/2021(2 tuần) và một số ngày trong học kỳ theo lịch thi cụ thể.

Nghỉ Tết Âm lịch: 25/01/2022 - 07/02/2022 (2 tuần)

 

Thông báo thời khóa biểu dự kiến tại website khdtkt.ueh.edu.vnxem chi tiết 

Thông báo thời khóa biểu chính thức tại website khdtkt.ueh.edu.vn: 24/12/2021

Sinh viên đăng ký học phần tại portal: https://student.ueh.edu.vn/  

 

Dự kiến thời gian đăng ký học phần online

 

TT

Hệ, Khóa

Đăng ký

Hạn chót

Đóng học phí

Hạn chót nộp đơn

hủy học phần

(được rút học phí)

1

CQ-K40, K41, K42,

K43, K44

10g00 26/10/2021

- 28/10/2021

9/11/2021

14/12/2021

2

CQ-CLC-K40, K41,

K42, K43, K44

10g00 29/10/2021

- 01/11/2021

9/11/2021

14/12/2021

3

CQ-K45

10g00 02/11/2021

- 04/11/2021

20/12/2021

14/12/2021

4

VB2-K20, K20B, K21.1,

K21.2, K22.1, K22.2,

K23.1, K23.2, K24.1

10g00 05/11/2021

- 08/11/2021

20/12/2021

14/12/2021

5

CQ-K46

10g00 09/11/2021

- 11/11/2021

31/12/2021

14/12/2021

6

CQ-CLC-K45

10g00 12/11/2021

- 15/11/2021

20/12/2021

14/12/2021

7

CQ-CLC-K46

10g00 12/11/2021

- 15/11/2021

31/12/2021

14/12/2021

8

CQ-K47

10g00 16/11/2021

- 18/11/2021

15/01/2022

14/12/2021

9

CQ-CLC-K47

10g00 23/11/2021

- 25/11/2021

15/01/2022

14/12/2021

10

LT-K23.2, K24.1,K24.2,

K25.1, K25.2, K26.1, K26.2 

10g00 26/11/2021

- 29/11/2021

20/12/2021

14/12/2021

 

 

8. Ghi chú:

- Ngày 30/11/2021, Phòng Tài chính kế toán sẽ hoàn tất cập nhật học phí cho các sinh viên Khóa 47 đóng học phí trước nhiều học kỳ. Các sinh viên này đóng phí Giáo dục quốc phòng và các học phần còn lại từ ngày 01/12 đến hết thời gian đóng học phí.

- Thời gian hủy học phần không rút học phí: trễ nhất trước ngày thi kết thúc học phần của học phần hủy 10 ngày.

- Sinh viên đã được chuyển điểm hoặc học vượt phải tự xóa học phần chuyển điểm, học vượt trong thời gian đăng ký học phần.

- Dự kiến thời gian thông báo kế hoạch đăng ký học kỳ hè năm 2022 (đối với sinh viên hệ Đại học chính quy): tháng 03/2022.

- Dự kiến thời gian thông báo kế hoạch đăng ký học kỳ cuối năm 2022 : tháng 05/2022.

- Sinh viên Khóa 44, Khóa 45 nộp đơn đề nghị mở lớp trả nợ cho Phòng Đào tạo hạn chót ngày 31/12/2021 qua email theo

+ĐHCQ: cô Xuân Tâm – xuantam86@ueh.edu.vn

+ĐHCQ-CLC: thầy Tấn – tan@ueh.edu.vn            

- Các học phần học kỳ 1 hệ LTĐHCQ sẽ được tổ chức vào thời điểm tuyển sinh khóa mới, sinh viên theo dõi thông báo tại website daotao.ueh.edu.vn (dự kiến tháng 12/2021).

- Dự kiến trong tháng 02/2022 (Sau Tết Âm lịch) có thông báo đăng ký online về đăng ký và ôn Tiếng Anh đầu ra, trên web: daotao.ueh.edu.vn