Đang xử lí...

Thông báo đăng ký học trả nợ học phần sinh viên ĐHCQ (Học kỳ đầu – 2022 – Đăng ký bổ sung)

Đối tượng, thời gian đăng ký và đóng học phí:

 

TT

Khóa

Đăng ký

Đóng học phí

1

ĐHCQ khóa 40, 41, K42, K43, K44 và K45

10g00 ngày 13/01/2022

đến 16/01/2022

Hạn chót

22/01/2022

 

Hình thức đăng ký: Đăng ký trực tuyến trong tài khoản sinh viên (student.ueh.edu.vn)

 

Thời khóa biểu dự kiến:  xem chi tiết

Thông báo thời khóa biểu chính thức: ngày 11/02/2022

 

Địa điểm đóng học phí : Chi nhánh Ngân hàng Phương Đông tại TP.HCM hoặc chọn thanh toán qua mạng bằng cách chọn Cổng 1 tại https://payment.ueh.edu.vn ;Chuyên viên phụ trách: Cô Xuân Tâm - xuantam86@ueh.edu.vn hoặc cô Thảo: thaonp@ueh.edu.vn