Đang xử lí...

Thông báo đăng ký học trả nợ học phần sinh viên ĐHCQ (Học kỳ cuối – 2023 – Đăng ký bổ sung

Đối tượng, thời gian đăng ký và đóng học phí:

 

TT

Khóa

Đăng ký

Đóng học phí

1

ĐHCQ khóa K42, K43, K44, K45, K46 và K47

10g00 ngày 24/8/2023

đến 25/8/2023

Hạn chót

29/8/2023

 

Hình thức đăng ký: Đăng ký trực tuyến trong tài khoản sinh viên (https://student.ueh.edu.vn)

 

Thời khóa biểu dự kiến: xem chi tiết

Thông báo thời khóa biểu chính thức: ngày 31/8/2023

 

Địa điểm đóng học phí :

+ Chi nhánh Ngân hàng Phương Đông tại TP.HCM

+ hoặc nộp tai Cổng thanh toán tại https://payment.ueh.edu.vn

 

Chuyên viên phụ trách: Cô Xuân Tâm - xuantam86@ueh.edu.vn