Đang xử lí...

Thông báo về việc lãnh đạo khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing trao đổi một số vấn đề liên quan lớp CLC ngành Kinh doanh quốc tế

Thông báo đến các sinh viên về việc lãnh đạo Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing gặp sinh viên trao đổi, giải đáp một số vấn đề liên quan đến lớp CLC ngành Kinh doanh quốc tế, cụ thể:

+ Các sinh viên đang học lớp DH42IBC01, theo danh sách đính kèm: xem, có mặt lúc 10:30 ngày 29/11/2016 (thứ Ba) tại phòng B210.

+ Các sinh viên đang học lớp DH42IBC02, theo danh sách đính kèm: xem, có mặt lúc 16:30 ngày 28/11/2016 (thứ Hai) tại phòng B210.

Thành phần: lãnh đạo khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing, sinh viên theo danh sách trên.

Nội dung: giải đáp thắc mắc việc sắp xếp lại lớp, chương trình học,…

Sinh viên vui lòng sắp xếp tham dự buổi gặp gỡ theo thời gian thông báo trên. Các thông tin cần trao đổi, sinh viên liên lạc thầy Huỳnh Phước Nghĩa, email: nghia.hp@ueh.edu.vn – cô Minh Hiền: email: minhhien@ueh.edu.vn