Đang xử lí...

Thông báo danh sách chương trình Cử nhân tài năng Khóa 42 – Đại học chính quy

Danh sách sinh viên học chương trình Cử nhân tài năng (thông tin xếp lớp chi tiết xem tại website http://isb.edu.vn/): xem danh sách (cập nhật đến 16g30 ngày 12/9/2016)

Danh sách sinh viên chương trình Chất lượng cao, chương trình đại trà: sinh viên xem thông báo lúc 15g00 ngày 16/9/2016 tại website http://daotao.ueh.edu.vn.

Sinh viên thắc mắc về danh sách Cử nhân tài năng liên hệ điện thoại 54.465.555 (Viện Đào tạo Quốc tế).