Đang xử lí...

Thông báo danh sách xếp lớp Khóa 42 – Đại học chính quy

Danh sách sinh viên lớp đại trà: xem danh sách

Danh sách sinh viên chương trình chất lượng cao: xem danh sách

Danh sách sinh viên Chuyên ngành Hệ thống thông tin kinh doanh: xem danh sách (xem chia lớp tiếng Anh: BI1_1, BI2_2)

Danh sách sinh viên Chuyên ngành Kinh tế học ứng dụng: xem danh sách (sinh viên chuyên ngành Kinh tế học ứng dụng xem lớp tiếng Anh: AE_AV1AE_AV2AE_AV3)

 

Danh sách sinh viên Chuyên ngành tiếng Anh thương mại: xem danh sách

Danh sách sinh viên các chuyên ngành Toán tài chính, Thống kê kinh doanh, Kinh tế nông nghiệp, Kinh tế chính trị: xem danh sách

(Chuyên ngành Toán tài chính xem chia lớp tiếng Anh: TF1_1, TF1_2)

Danh sách sinh viên học chương trình Cử nhân tài năng (thông tin xếp lớp chi tiết xem tại website http://isb.edu.vn/ ): xem danh sách

 

Sinh viên thắc mắc về danh sách Cử nhân tài năng liên hệ điện thoại 54.465.555 (Viện Đào tạo Quốc tế),

Các chương trình khác liên hệ điện thoại: 08.38.230.082 +153 (thầy Trung)

 

Xem thời khóa biểu: xem (hoặc xem tại website: http://khkt.ueh.edu.vn/thoikhoabieu.aspx)

 

Tài khoản thông tin để sinh viên đăng nhập trang online.ueh.edu.vn sẽ phát đến sinh viên tại lớp từ ngày 21/9/2016