Đang xử lí...

Thông báo lịch học kỹ năng Khoa học dữ liệu cho toàn thể sinh viên Khóa 40 – ĐHCQ

Lịch học kỹ năng Khoa học dữ liệu cho toàn thể sinh viên Khóa 40 – ĐHCQ.

 

Khối lớp – Khóa 40 - ĐHCQ

Thời gian – Địa điểm

Kinh tế kế hoạch và đầu tư lớp 1,2;

Quản lý nguồn nhân lực;

Thẩm định giá lớp 1,2;

Kinh tế bất động sản;

 

Quản trị lớp 1,2,3,4,5,6,7,8,9;

Quản trị-CLC;

Quản trị chất lượng lớp 1,2;

 

Ngoại thương lớp 1,2,3,4;

Kinh doanh thương mại lớp 1,2,3,4;

 

Quản trị lữ hành lớp 1,2.

Thứ Hai, ngày 18/12/2017:

+07g30 – 11g00

+13g30 – 17g00

 

Hội trường chính (A1.16)

59C Nguyễn Đình Chiểu, Q3

Kinh doanh quốc tế lớp 1,2;

Kinh doanh quốc tế-CLC lớp 1,2,3,4,5,6;

Marketing lớp 1,2,3;

 

Bảo hiểm;

Tài chính lớp 1,2,3,4,5,6,7,8,9;

Tài chính CLC lớp 1,2;

 

Ngân hàng lớp 1,2,3,4,5,6;

Chứng khoán.

Thứ Ba, ngày 19/12/2017

+07g30 – 11g00

+13g30 – 17g00

 

Hội trường chính (A1.16)

59C Nguyễn Đình Chiểu, Q3

Tài chính công lớp 1,2,3,4;

 

Kiểm toán lớp 1,2;

Kiểm toán-CLC lớp 1,2,3;

Kế toán DN lớp 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12;

Kế toán công;

 

Thống kê kinh doanh;

Tin học quản lý;

 

Luật kinh doanh; ISB1,2,3,4,5,6.

Thứ Tư, ngày 20/12/2017

+07g30 – 11g00

Thứ Năm, ngày 21/12/2017

+07g30 – 11g00

 

Hội trường chính (A1.16)

59C Nguyễn Đình Chiểu, Q3

 

Lưu ý: Sinh viên các lớp Khóa 40 – ĐHCQ tham dự đầy đủ theo thời gian và phân công như trên.