Đang xử lí...

Thông báo tổ chức đào tạo Kỹ năng mềm chuyên đề Khoa học dữ liệu cho sinh viên Khóa 40 - Đại học chính quy

TT

Khối lớp

Thứ

Giờ học

Thời gian

1

-   Kinh tế kế hoạch và đầu tư lớp 1, 2;

-   Quản lý nguồn nhân lực;

-   Thẩm định giá lớp 1, 2;

-   Kinh tế bất động sản;

-   Quản trị lớp 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Quản trị CLC;

-   Quản trị chất lượng 1, 2;

-   Ngoại thương lớp 1, 2, 3, 4;

-   Kinh doanh thương mại lớp 1, 2, 3, 4;

-   Quản trị lữ hành lớp 1, 2;

2

-   Sáng: 07g30 – 11g00

-   Chiều: 13g30 – 17g00

A1.16 - 59C Nguyễn Đình Chiểu, Q.3

18/12/2017

2

-   Kinh doanh quốc tế lớp 1, 2;

-   Kinh doanh quốc tế CLC lớp 1, 2, 3, 4, 5, 6;

-   Marketing lớp 1, 2, 3;

-   Bảo hiểm;

-   Tài chính lớp 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9;

-   Tài chính CLC lớp 1, 2;

-   Ngân hàng lớp 1, 2, 3, 4, 5, 6;

-   Chứng khoán

3

-    Sáng: 07g30 – 11g00

-   Chiều: 13g30 – 17g00

A1.16 - 59C Nguyễn Đình Chiểu, Q.3

19/12/2017

3

-   Tài chính công lớp 1, 2, 3, 4;

-   Kiểm toán lớp 1, 2;

-   Kiểm toán CLC lớp 1, 2, 3;

-   Kế toán doanh nghiệp lớp 1, 2, 3, 4, 5, 6;

-   Kế toán doanh nghiệp lớp 7, 8, 9, 10, 11, 12;

-   Kế toán công;

-   Thống kê kinh doanh;

-   Tin học quản lý;

-   Luật kinh doanh;

-   ISB lớp 1, 2, 3, 4, 5, 6.

4

-   Sáng: 07g30 – 11g00

A1.16 - 59C Nguyễn Đình Chiểu, Q.3

20/12/2017

4

-   Tài chính công lớp 1, 2, 3, 4;

-   Kiểm toán lớp 1, 2;

-   Kiểm toán CLC lớp 1, 2, 3;

-   Kế toán doanh nghiệp lớp 1, 2, 3, 4, 5, 6;

-   Kế toán doanh nghiệp lớp 7, 8, 9, 10, 11, 12;

-   Kế toán công;

-   Thống kê kinh doanh;

-   Tin học quản lý;

-   Luật kinh doanh;

-   ISB lớp 1, 2, 3, 4, 5, 6.

5

-   Sáng: 07g30 – 11g00

A1.16 - 59C Nguyễn Đình Chiểu, Q.3

21/12/2017

 

Địa điểm học: Hội trường A1.16 - 59C Nguyễn Đình Chiểu, Q.3