Đang xử lí...

Thông báo chuyển giảng đường ngày 18/3/2017 (phục vụ tuyển sinh Sau đại học)

Theo kế hoạch tuyển sinh Thạc sĩ Kinh tế và Quản trị lĩnh vực sức khỏe đợt 1/2017 của Viện Đào tạo Sau đại học. Phòng Kế hoạch đào tạo - Khảo thí sử dụng các giảng đường ở cơ sở A để phục vụ cho tuyển sinh Thạc sĩ đợt 1/2017, thời gian sáng - Chiều T7 ngày 18/03/2017 và sáng - chiều Chủ nhật ngày 19/03/2017, các buổi tối vẫn hoạt động bình thường.

 

Nay Phòng Kế hoạch đào tạo - Khảo thí kính chuyển đến Quý Thầy Cô Danh sách điều chuyển lớp học trong thời gian thi tuyển sinh

 

 

 

 

Stt

Lớp

Khóa

Môn

Buổi học

Chuyển GĐ

1

01BCLC

Khóa 39

Kế toán quản trị

Sáng T7

A317

E404

2

KI01CLC

Khóa 40

Kế toán quốc tế I

Sáng T7

A316

E401

3

KI03CLC

Khóa 40

Kiểm toán

Sáng T7

A307

E104

4

TH1

Khóa 40

Lập trình hướng đối tượng II

Chiều T7

A401

Nghỉ

5

FN02CLC

Khóa 40

Phân tích tài chính

Sáng T7

A319

E501

6

FN01CLC

Khóa 40

Tài chính doanh nghiệp II

Chiều T7

A319

E604

7

KI02CLC

Khóa 41

Kế toán tài chính 1 (EN)

Chiều T7

A314

E504

8

IB03CLC

Khóa 41

Khoa học quản trị

Sáng T7

A306

E303

9

IB08CLC

Khóa 41

Khoa học quản trị

Chiều T7

A307

A211

10

KI04CLC

Khóa 41

TKUD trong KD và KT(NLTK)

Chiều T7

A309

E404

11

IB10CLC

Khóa 41

TKUD trong KD và KT(NLTK)

Chiều T7

A315

E603

12

AV1

Khóa 41

Tiếng Pháp phần 1

Sáng T7

A308

E302

13

IC3_02

Khóa 42

IC3 - Key Applications

Sáng T7

A302

Nghỉ

14

IC3_01

Khóa 42

IC3 - Key Applications

Chiều T7

A302

Nghỉ

 

 

Các lớp học tại phòng máy trong thời gian thi được nghỉ học để tổ chức thi, Giảng viên liên hệ P.KHĐT-KT để giảng bù trong thời gian thích hợp

 

Trường hợp cần trao đổi thêm thông tin, vui lòng phản hồi về Phòng KHĐT–KT theo địa chỉ e-mail: qlgd@ueh.edu.vn hoặc điện thoại 38.532.247 (ext 28 gặp cô Trúc).