Đang xử lí...

Thông báo nghỉ học phần Giao tiếp kinh doanh - VB2ĐHCQ - Khóa 18 - Chuyên ngành Ngoại thương

Mã LHP

Lớp SV

Tên HP

Thời gian

Phòng

Tên giảng viên

Ngày BĐ

Ngày KT

Ghi chú

17D13030109201

FT01

Giao tiếp kinh doanh

17g45-21g10

B211

Nguyễn Văn Chu

12/04/2017

24/05/2017

Nghỉ học tối 17/4/2017

 

Lý do: Giảng viên đi công tác.