Đang xử lí...

Thông báo nghỉ học các lớp của cô Quách Thị Bửu Châu

1. VB2 - K19B: Tối thứ 3, ngày 12/9/2017, tại B415; 

17C13030415201

FT01

Quản trị kinh doanh quốc tế

17g45-21g10

B415

12/09/2017

28/11/2017

 

2. LH1 - K41: Chiều thứ 5, ngày 14/9/2017, tại D103;

17C1303041509

LH1

Quản trị kinh doanh quốc tế

12g45-17g05

D103

03/08/2017

28/09/2017

 

3. FT1 - K41: Sáng thứ 7, ngày 16/9/2017, tại E202.

17C1303041501

FT1

Quản trị kinh doanh quốc tế

07g10-11g30

E202

05/08/2017

07/10/2017