Đang xử lí...

Thông báo lịch giảng bù học phần Kỹ năng soạn thảo hợp đồng, chuyên ngành Luật kinh doanh, Khóa 19, VB2ĐHCQ

Lịch giảng bù học phần Kỹ năng soạn thảo hợp đồng, chuyên ngành Luật kinh doanh, Khóa 19, Văn bằng 2 ĐHCQ.

Thời gian: 03 buổi vào các ngày 26/9, 03/10, 10/10/2017, từ 17g45 đến 21g10.

Giảng đường: B207 - 279 Nguyễn Tri Phương, quận 10.