Đang xử lí...

Thông báo nghỉ học phần Toán cao cấp - Chuyên ngành Quản trị - Khóa 20B - VB2ĐHCQ

LHP

Tên học phần

Số tín chỉ

Thời gian - Giảng đường

Ngày bắt đầu

Ngày kết thúc

Ghi chú

18D13080101201

Toán cao cấp

4.00

Thứ Năm,17g45-21g10,

G210,311-319 Gia Phú, P.1, Q.6, TP.HCM

04/01/2018

26/04/2018

Nghỉ học tối 25/01/2018