Đang xử lí...

Thông báo nghỉ học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh - Khóa 43 - ĐHCQ - (GV Lê Thị Ái Nhân phụ trách giảng dạy)

STT

Mã LHP

Lớp SV

Tên HP

Thời gian

Phòng

Tên giảng viên

Ngày BĐ

Ngày KT

Ghi chú

  1

18C1HCM51000416

AE1,BD1

Tư tưởng Hồ Chí Minh

07g10-11g30

G401

Lê Thị Ái Nhân

25/10/2018

29/11/2018

Nghỉ học sáng 25/10/2018

  2

18C1HCM51000419

FT1,2

Tư tưởng Hồ Chí Minh

12g45-17g05

G401

Lê Thị Ái Nhân

25/10/2018

29/11/2018

Nghỉ học chiều 25/10/2018