Đang xử lí...

Thông báo lịch học "Kỹ năng mềm" cho sinh viên Khóa 41 - ĐHCQ, Kinh doanh quốc tế (Chương trình chất lượng cao) - ĐHCQ - Khóa 42

 

Phòng QLĐT-CTSV thông báo đến các Khoa, Viện đào tạo, Cố vấn học tập, Ban cán sự các lớp Khóa 41 - ĐHCQ, Kinh doanh quốc tế (Chương trình chất lượng cao) - ĐHCQ - Khóa 42, lịch học "Kỹ năng mềm" như sau:

 

Địa điểm: Hội trường chính (A1.16) – 59C Nguyễn Đình Chiểu, quận 3, TP. Hồ Chí Minh

 

Khối lớp

Thời gian

-Khóa 41: Kinh tế học, Kinh tế KH-ĐT1,2; Quản lý nguồn nhân lực 1,2; Thẩm định giá 1,2; Kinh tế bất động sản; Quản trị 1,2,3,4,5; Quản trị-CLC 1,2,3; Quản trị chất lượng 1,2; Quản trị khởi nghiệp; Ngoại thương 1,2; Kinh doanh thương mại 1,2,3,4; Quản trị lữ hành 1,2; Thống kê kinh doanh, Toán tài chính.

 

-Khóa 42: KDQT (CLC) 01,02,03,04,05,06.

Thứ Hai, ngày 17/12/2018:

+07g30 – 11g00

+13g30 – 17g00

 

Số sinh viên: 1.603

-Khóa 41: Kinh doanh quốc tế 1,2; Kinh doanh quốc tế-CLC 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10; Marketing 1,2,3,4; Bảo hiểm; Tài chính 1,2,3,4,5,6; Tài chính CLC 1,2; Ngân hàng 1,2,3,4,5; Chứng khoán.

 

-Khóa 42: KDQT (CLC) 07,08,09,10,11.

Thứ Ba, ngày 18/12/2018

+07g30 – 11g00

+13g30 – 17g00

Số sinh viên: 1.646

-Khóa 41: Tài chính công 1,2,3,4; Kiểm toán 1,2; Kiểm toán-CLC 1,2,3,4; Kế toán doanh nghiệp 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10; Kế toán doanh nghiệp CLC, Kế toán công 1,2;Luật kinh doanh; Tin học quản lý; Tiếng anh thương mại 1,2; ISB1,2,3,4,5,6.

 

-Khóa 42: KDQT (CLC) 12,13,14,15,16.

Thứ Tư, ngày 19/12/2018

+07g30 – 11g00

+13g30 – 17g00

 

Số sinh viên: 1.633

 

Lưu ý:

  1. Các lớp Kinh doanh quốc tế (CLC) Khóa 42 – ĐHCQ chỉ học 01 buổi (buổi chiều).

       2. Thư ký các Khoa, Viện đào tạo và Cố vấn học tập các lớp trên thông báo cho toàn thể sinh viên tham dự đầy đủ theo thời gian trên.