Đang xử lí...

Thông báo lịch học Báo cáo ngoại khóa chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp - Khóa 41

Sinh viên lớp KN1-10 Khoá 41 và KNCLC1 Khoá 41 tham dự báo cáo ngoại khoá:
 
Thời gian: 13 giờ 00 - 17 giờ 00, thứ bảy, ngày 24/11/2018 tại Hội trường A116 - 59C Nguyễn Đình Chiểu, quận 3.
 
Chủ đề: “Hành vi quản trị lợi nhuận và các thủ tục kiểm toán phát hiện”