Đang xử lí...

Thông báo lịch Báo cáo ngoại khóa cho sinh viên ĐHCQ - K41 khoa Quản trị năm 2018

 

LỊCH BÁO CÁO NGOẠI KHÓA CHO SINH VIÊN ĐHCQ - K41

KHOA QUẢN TRỊ NĂM 2018

 

  • Số lớp sinh viên tham dự: 08 lớp ĐHCQ K41 gồm: AD1CLC; AD2CLC; AD3CLC; AD1; AD2; AD3; AD4; AD5 (khoảng 400 sinh viên).
  • Báo cáo ngoại khóa là 1 học phần chính thức có đánh giá điểm trong chương trình đào tạo.
  • Các buổi báo cáo ngoại khóa nhằm trang bị cho sinh viên các kiến thức mở rộng và thực tiễn liên quan đến các lĩnh vực chức năng trong công tác quản trị điều hành doanh nghiệp, đồng thời giúp sinh viên phát triển những kỹ năng.
  • Quản trị và học hỏi kinh nghiệm từ các anh/chị đang làm công tác thực tế tại doanh nghiệp.
  • Các buổi báo cáo ngoại khóa sẽ có thành viên Ban tổ chức làm công tác điểm danh thông qua hình thức ký tên vào danh sách lớp học phần ở trước cổng chính A116.
  • Sinh viên vắng từ 2 buổi trở lên trong chương trình 6 buổi của học phần Báo cáo ngoại khóa sẽ không được làm bài thu hoạch cuối học phần.
  • Cuối học phần báo cáo ngoại khóa (kết thúc buổi 6) sinh viên sẽ truy cập vào hệ thống LMS để thực hiện bài kiểm tra trắc nghiệm liên quan đến kiến thức được trình bày trong các buổi báo cáo.

 

Buổi

Ngày

Thứ

Giờ

 

Phòng học

Tên chủ đề báo cáo ngoại khóa

 

1

11/11/2018

Chủ

nhật

7g30 – 11g30

Hội trường

A.116

Thay đổi để thành công

 

2

18/11/2018

(13h lớp thi nên GV cho lớp về sớm)

Chủ nhật

7g30 – 11g30

Hội trường

A.116

Quản trị nguồn nhân lực trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

 

3

 

01/12/2018

Thứ Bảy

7g30 – 11g30

Hội trường

A.116

Chỉ số đánh giá kết quả công việc (KPIs - Key Performance Indicators).

4

09/12/2018

Chủ nhật

7g30 – 11g30

Hội trường

A.116

 

Quản trị tài chính trong doanh nghiệp

 

5

16/12/2018

Chủ nhật

7g30 – 11g30

Hội trường

A.116

Chiến lược phát triển thị trường của doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam

 

6

16/12/2018

Chủ nhật

13h30 – 16h30

Hội trường

A.116

 Hệ thống sản xuất tinh gọn tại công ty Dược 3 tháng 2

 

 

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Văn phòng Khoa Quản trị: 38.231.394 (cô Hiếu)