Đang xử lí...

Thông báo triển khai kế hoạch học Giáo dục quốc phòng – An ninh; Khóa 43- ĐHCQ

Mời toàn thể sinh viên các lớp Khóa 43 – ĐHCQ có mặt tại Hội trường chính (A1.16 – 59C Nguyễn Đình Chiểu), vào lúc:

+ 17g30, thứ Sáu, ngày 02/03/2018: từ lớp 01 đến 35 Khóa 43-ĐHCQ;

+ 17g30, thứ Bảy, ngày 03/03/2018: từ lớp 36 đến 70 Khóa 43-ĐHCQ.

 

Nội dung:

+ Triển khai kế hoạch học Giáo dục quốc phòng – An ninh;

+ Nội quy và quy định;

+ Công tác chuẩn bị;

 

Lưu ý:

- Lớp trưởng các lớp đến sớm 15 phút để ký nhận danh sách học GDQP-AN của lớp (Môn GDQP-AN học theo lớp sinh viên (lớp biên chế của học kỳ 1).

- Sinh viên có nhu cầu xác nhận học GDQP-AN để xin tạm hoãn học cho các Trung tâm ngoại ngữ, làm đơn xác nhận theo mẫu (tải đơn) nộp tại phòng A0.14 – 59C Nguyễn Đình Chiểu (phòng QLĐT-CTSV) Thầy Can (bàn số 16).

- Các trường hợp bị sót tên học GDQP-AN (xem trong tài khoản sinh viên), sinh viên liên hệ trực tiếp Phòng QLĐT-CTSV (A0.14, bàn số 18 và 20) để giải quyết.

 

Chuyên viên phụ trách: Thầy Can – dcan@ueh.edu.vn