Đang xử lí...

Thông báo chuyển giảng đường học cơ sở A vào các ngày 17 - 18/03/2018

Theo kế hoạch tuyển sinh Thạc sĩ Kinh tế đợt 1/2018 của Viện Đào tạo Sau đại học. Phòng Kế hoạch đào tạo - Khảo thí sử dụng các giảng đường ở cơ sở A để phục vụ cho tuyển sinh Thạc sĩ đợt 1/2018, thời gian sáng - chiều thứ 7 ngày 17/03/2018 và sáng - chiều Chủ nhật ngày 18/03/2018, các buổi tối vẫn hoạt động bình thường.
 
Trường hợp cần trao đổi thêm thông tin, vui lòng phản hồi về Phòng KHĐT–KT theo địa chỉ e-mail: qlgd@ueh.edu.vn hoặc điện thoại 38.532.247 (ext 28 gặp Trúc).

Stt

Mã Học phần

Lớp

K.

Môn

Buổi học

Chuyển sang GĐ

1

18D1302041201

AD1CLC

K. 41

Quản trị nguồn nhân lực (EN)

Sáng 17/3/2018

A315

E503

2

18D1307030603

AD3CLC

K. 41

Kế toán quản trị

Sáng 17/3/2018

A316

E602

3

18D1303012801

IB1CLC

K. 41

Quản trị bán hàng

Sáng 17/3/2018

A210

E104

4

18D1303032705

IB5CLC

K. 41

Nghiên cứu marketing

Sáng 17/3/2018

A319

E604

5

18D1303034305

IB8CLC

K. 41

Marketing quốc tế (EN)

Sáng 17/3/2018

A306

E202

6

18D1307040102

KI2CLC

K. 41

Kiểm toán

Sáng 17/3/2018

A314

E502

7

18D1330040701

TATM1

K. 41

Tiếng Anh( DL & KS)

Sáng 17/3/2018

A308

E204

8

18D1ENG51300492

BI2

K. 42

Tiếng Anh P4

Sáng 17/3/2018

A303

E201

9

18D1305012002

FN2CLC

K. 41

Tài chính doanh nghiệp II

Chiều 17/3/2018

A309

E504

10

18D1303045603

IB3CLC

K. 41

Quản trị xuất nhập khẩu (EN)

Chiều 17/3/2018

A210

E201

11

18D1303011006

IB6CLC

K. 41

Giao tiếp kinh doanh

Chiều 17/3/2018

A316

E604

12

18D1306021401

KN1CLC

K. 41

Thanh toán quốc tế

Chiều 17/3/2018

A319

B207

13

18D1FIN50500208

FN6

K. 42

Tài chính quốc tế

Chiều 17/3/2018

A307

E204

14

18D1LAW51100702

LA2

K. 42

Luật hành chính

Chiều 17/3/2018

A315

E202

15

18D1ENG51304101

TATM2

K. 42

Ngữ nghĩa học

Chiều 17/3/2018

A308

E502