Đang xử lí...

Thông báo điều chỉnh lịch học Kỹ năng Viết - Chuyên ngành Tiếng Anh thương mại - Khóa 42 - ĐHCQ

Môn        :  Kỹ năng Viết TATM4

LHP        : 18D1WRI51303002

GV          : Cô Lê Thị Thanh Mỹ - GV thỉnh giảng

Lịch học dự kiến ban đầu: sáng thứ 6 tại B517 từ 30/03 đến 04/05

Thay đổi như sau: giảng đường từ B517 sang E604

 

 

Lưu ý:

Buổi học đầu tiên ngày 30/03 sinh viên được nghỉ học, Giảng viên sẽ sắp xếp lịch học bù cho buổi này sau khi thống nhất với sinh viên.