Đang xử lí...

Thông báo lịch sinh hoạt lớp TT01 - K43 - ĐHCQ buổi 1 học kỳ cuối năm 2018 của Cô Phạm Thị Anh Thư

Lịch Sinh hoạt lớp buổi 1 học kỳ cuối năm 2018 cho lớp TT001 K43 như sau:

 

Thời gian: Chiều thứ bảy, ngày 4/8/2018 lúc 13g00

Địa điểm: Phòng B508, Cơ sở B, 279 Nguyễn Tri Phương, Q10.